Polityka prywatności w sklepie internetowym Mommy Planner                                         

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Magdalena Zmarzlińska działająca pod firmą: Grupa Kreatywna, ul. Kazimierza Wierzyńskiego 55/5, 30-198 Kraków, NIP: 945 208 40 23, REGON:
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu, usługi znakowania i pakowania, oraz w celu realizowania uzasadnionego interesu prawnego firmy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe na podstawie art. 6 Rozporządzenia:

Imię i nazwisko/nazwa firmy – dane potrzebne do wysłania zamówienia oraz umożliwiają kontakt z Państwem,
Adres zamieszkania/siedziby – potrzebny do wysyłki zamówionego Produktu,
Nr telefonu – dane potencjalnie potrzebne do potwierdzenia Zamówienia, lub uzgodnienia produktu zastępczego,
w przypadku chwilowych braków magazynowych,
Adres e-mail – potwierdzenie złożenia Zamówienia wysyłamy drogą mailową, oraz używamy do kontaktu
z Państwem. 

Składając zamówienie w naszej firmie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

       3. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.
 2. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające (firmy współpracujące), jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko
  i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem, posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo,
  że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania*.
  Profilowanie oznacza „dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”.
 6. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować z nami wysyłając wiadomość email na adres: kontakt@mommyplanner.pl

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO, pragniemy Państwa zapewnić, że nasza firma wprowadziła i stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO.

Z poważaniem,
Magdalena Zmarzlińska
Grupa Kreatywna